Stelling: Vrouwen zijn beter in het schrijven van fictie dan in het schrijven van non-fictie

Jannah Loontjens
schrijver, dichter en filosoof

jannahloontjens.jpg

‘Vrouwen zouden vooral over intieme zaken schrijven en mannen over grote, wereldse zaken: deze klassieke tegenstelling stamt uit de tijd waarin vrouwen voornamelijk thuis waren en mannen buitenshuis beroepen uitoefenden. Mannen zouden daarom meer te vertellen hebben over wereldse zaken, terwijl vrouwen vooral verstand hadden van emoties en het gezinsleven – iets dat als een minderwaardig onderwerp beschouwd werd. Deze tegenstelling berust op een hardnekkig vooroordeel. Ondanks het feit dat de wereld veranderd is, en de rol van mannen en vrouwen ook, blijft dit vooroordeel bestaan. Het idee dat vrouwen meer schrijven over emoties en mannen over ‘grotere’ onderwerpen is natuurlijk enorm achterhaald. Dit vooroordeel spiegelt zich in het idee dat vrouwen beter zouden zijn in fictie en mannen in non-fictie – fictie zou vooral gaan om emotie, en intimiteit waar non-fictie het wereldse benadrukt. Ik geloof absoluut niet dat je zo’n algemene stelling kunt verdedigen.’


Erno Eskens
ISVW uitgevers

‘In de tijd dat vrouwen nog de toegang tot de universiteit werd ontzegd, maakte de Utrechtse alma mater een uitzondering voor Anna Maria van Schuurman (1607–1678). Ze promoveerde in 1641 op een proefschrift met een veelzeggende titel: Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wetenschap. Er was volgens haar geen enkele reden waarom vrouwen geen onderzoek zouden kunnen doen. Ook vrouwen kunnen non-fictie schrijven. Ze staafde dit door zelf zeven talen te beheersen, onderzoek te doen en prachtig proza te schrijven. De gedachte dat vrouwen, zoals Constantijn Huygens zei, ‘ezeltjes’ zijn is daarmee wat mij betreft definitief ontkracht. Inmiddels vormen vrouwen het grootste deel van de studentenpopulatie en zijn ze ook in de journalistiek goed vertegenwoordigd. Natuurlijk zwaaien mannen nogal eens de scepter in het land der letteren. Maar de tijden veranderen. Er komen steeds meer vrouwelijke non-fictieschrijvers en er zijn ook steeds meer vrouwelijke uitgevers. Ik kan dit alleen maar toejuichen. Laten we talent een kans geven.’