Stelling: Vrouwen maken minder kans op publicatie dan mannen

NIELS CORNELISSEN
UITGEVER BIJ BOOM UITGEVERS

nielscornelissen.jpg

‘Het is een gegeven dat – in de categorie filosofie – ongeveer 80% van de ingediende manuscripten  geschreven is door mannen. Statistisch gezien maken vrouwen dus inderdaad minder kans om gepubliceerd te worden. Als ik een manuscript beoordeel, let ik echter op de kwaliteit: of dit boek door een man of een vrouw geschreven is, is voor mij onbelangrijk. Het zou voor de diversiteit helpen wanneer meer vrouwen manuscripten zouden indienen. Hiermee wordt de kans dat er iets goeds tussen zit dat daadwerkelijk gepubliceerd wordt automatisch vergroot. 
Wanneer je als auteur eenmaal gebonden bent aan een uitgever heb je een voordeel: ik geef graag meerdere boeken van een bepaalde auteur uit. Je weet dan wat je aan deze persoon hebt en je kunt er op vertrouwen dat de samenwerking goed is. 
Als uitgever probeer ik een juiste afbeelding van de maatschappij weer te geven. Ik publiceer niet slechts vanuit één perspectief. Daarom is het van belang dat ook vrouwelijke auteurs vertegenwoordigd worden. Ik onderschrijf een opkomst van meer vrouwelijke auteurs dan ook graag.’


Leonie Breebaart
Redacteur filosofie Trouw

leoniebreebaart.jpeg

‘Als het zo is dat vrouwen minder schrijven of minder publiceren dan mannen, wiens schuld is dat dan? Hun eigen schuld? Moeten ze gewoon ‘beter hun best doen’? Of is het de schuld van uitgevers of kranten die hen de ruimte misgunnen? Het ligt denk ik iets ingewikkelder, namelijk bij de rol die vrouwen eeuwenlang toebedeeld hebben gekregen en die ze zelf ook niet zo makkelijk afschudden: die van dienstbaarheid. Die houding moeten vrouwen die willen schrijven en publiceren afschudden. Want wie wil schrijven, moet zich durven afzonderen – voor vrienden, moeders, minnaars, kinderen. En wie wil publiceren moet durven concurreren met al die andere mannen en vrouwen die hun schrijfsels ook gedrukt willen zien. Dat lukt alleen als je het vermogen dienstbaar te zijn inzet voor je eigen werk, dat je je eigen werk serieus neemt. Vrouwen durven dat soms niet, omdat ze liever iemand naar voren schuiven ‘die het beter kan’. Daar moeten ze mee ophouden.’