Auteurs: Maaike Korpershoek & Tess Czerski

Stelling: Er is ruimte voor diversiteit binnen het feminisme

Elma Drayer
schrijver en columnist

Foto: Jaap van der Zwan

Foto: Jaap van der Zwan

'Ja, die ruimte is er absoluut. Er is geen feministisch Vaticaan dat voorschrijft wat vrouwen wel of niet mogen vinden en zeggen. Het feminisme kent een enorm scala aan opvattingen en prioriteiten. Al die vrouwen hebben het recht zich uit te spreken.
Zelf ben ik een klassiek feminist: het gaat mij om principiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De fysieke eigenschappen die je tot man of vrouw maken zouden in geen geval je lotsbestemming mogen bepalen.
Er zijn ook feministen die hier heel anders over denken: neem het soort feminisme dat fysieke verschillen gebruikt om bepaalde eigenschappen aan mannen en vrouwen toe te schrijven. Zij stellen bijvoorbeeld dat vrouwen – dankzij die baarmoeder, geloof ik – van nature intuïtiever en gevoeliger zijn. Ik vind zo’n deterministische visie ontzettende flauwekul en heel armoedig. Vrouwen zijn mensen, punt uit. Desondanks moet ook deze vorm van feminisme zich vooral blijven uitspreken.'


Karen Vintges
Filosoof en schrijver

'We zijn in een nieuwe fase beland: wereldwijd ontwikkelt zich een nieuw soort feminisme. Dat nieuwe feminisme bestaat uit enerzijds vrijheidspraktijken van vrouwen in hun eigen culturele setting en anderzijds een cross-culturele samenwerking binnen maar ook tussen deze vrijheidspraktijken. Denk bijvoorbeeld aan het samen optrekken van moslimfeministen en seculiere feministen in Marokko. Ook in Nederland zijn er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen vrouwen van allerlei herkomst onder de noemer ‘intersectioneel feminisme’. Tegenover top-down staats- en markt-feminismen die vrouwen willen invoegen in neoliberale maatschappijen zien we nu een ‘intersectioneel’ maatschappij-kritisch feminisme dat de stemmen van vrouwen zelf naar voren wil brengen, en nieuwe alternatieven voor maatschappijen - en mensen - wil ontwikkelen. Daarbij staat samenwerking voorop, als strategie maar ook als doel - in plaats van individueel succes.'