Stelling: De feminisering van de maatschappij is een mythe

Jens van Tricht
Adviseur mannenemancipatie, directeur Emancipator.nl

Helaas leven we nog steeds in een patriarchale maatschappij waarin mannelijke waarden als hoogste goed worden beschouwd. Als de normen in onze samenleving op vrouwen zijn gericht, waarom is het stempel ‘vrouwelijk’ dan voor veel mannen nog een belediging?
Dat vrouwen en vrouwelijkheid ook in een 'feminien' land als Nederland als minderwaardig worden beschouwd, blijkt uit het feit dat vrouwen wel op de maatschappelijke ladder stijgen door zogenaamd mannelijke eigenschappen als onafhankelijkheid te ontwikkelen, maar dat mannen op diezelfde ladder vooral dalen wanneer ze zogenaamd vrouwelijke eigenschappen als kwetsbaarheid en zorgzaamheid in zich blijken te hebben. Mannen mogen immers geen mietje zijn.
De druk op mannen om hun mannelijkheid te bewijzen, leidt tot criminaliteit, zinloos geweld, geweld tegen vrouwen en homo's, depressie, vandalisme, alcohol- en drugmisbruik, verkeersonveiligheid, en andere maatschappelijke en persoonlijke problemen.
Feminisering van de samenleving? Was het maar waar! 


Stella Bergsma
Schrijver, opiniemaker, frontvrouw Einsteinbarbie

Een Australische schooljuf merkte dat ze jongetjes in haar klas vaker aan de beurt liet komen. Vanaf dat moment lette ze er streng op dat ze alle kinderen in de klas evenveel aan het woord liet. De jongetjes begonnen te klagen dat ze werden achtergesteld. Als je een cirkel met vijf stippen en drie vierkantjes hebt en er komt een vierkantje bij, is er dan sprake van vierkandisering van de cirkel? In een bos zijn 50 elfjes en 30 kabouters aan het feestvieren. Vijf elfjes gaan even chillen op een paddenstoel, is het feest nu compleet gekabouteriseerd? Nee hè, lieve kindertjes. Als de elfjes een rodepuntmuts-tsunami zouden signaleren, is er eerder sprake van gevoelskabouterisering. Misschien komen deze allegorieën wat infantiel over, maar sprookjesduiding kan best nuttig zijn. In alle voorbeelden zijn de verhoudingen gelijker geworden, maar sommige jongetjes, stipjes en elfjes ervaren zichzelf  nou eenmaal  als gelijker dan anderen.