#Ikschrijf-finalist: Julie Benschop-Plokker

Over Julie

Julie Benschop-Plokker (46) is altijd bezig met verhalen. Maar waar ze in haar werk vooral teksten van anderen redigeert (ze werkt bij Amsterdam University Press), droomt ze van een eigen rubriek in een krant of tijdschrift. Want schrijven vindt ze heerlijk.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Julie haar essay schreef over de kracht van verhalen. 'Verhalen hebben een verbindende werking. Dat is een element – misschien wel een vrouwelijk element – dat ik wil inbrengen in het publieke debat. Het gaat veel te vaak over het ik, terwijl dat helemaal niet los bestaat van een groter verhaal. Pas in het licht van een groter verhaal kun je elkaar begrijpen, ook al denkt de ander volstrekt anders dan jij. Een essay is volgens mij geslaagd als het je eventjes lukt om iemand op een ander been te zetten.'

 

Over haar essay

Een klein fragment uit het essay waarmee Julie op de shortlist van #ikschrijf belandde: ‘Verhalen brengen een verandering in de werkelijkheid teweeg. Ze creëren iets wat er daarvoor nog niet was. […] Het verhaal roept een werkelijkheid op, die de ‘echte’ werkelijkheid weerspreken kan; die onze koers verandert (al is het maar minimaal). De werkelijkheid van deze scheppende woorden kan zelfs sterker blijken dan die welke zich willekeurig aan ons voordoet.’